Chính sách bảo hành khi thiết kế xây nhà trọn gói

Chính sách bảo hành phần khung 5 năm và nội thất 1 năm cho khách hàng khi thiết kế xây nhà trọn gói. Ngoài ra còn

1. Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty.
2. Tất cả mọi trường hợp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.
3. Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

Anh chị xem thêm https://thietkenhadepmoi.com/